U-CAR 編輯部自銷售通路獲悉,因國際物流費用及晶片短缺導致原物料上漲,預計自 7 月份起 Gogoro 2 系列及 Gogoro Viva 系列車款價格將同步實施漲價,據了解幅度約為 1,000 至 5,000 元。

針對此波漲價,Gogoro 回應表示,因應全球疫情狀況與原物料價格波動,Gogoro 將根據成本與供貨狀況,滾動式的調降或者調漲價格。

廣  告
預計自 7 月份起 Gogoro 2 系列及 Gogoro Viva 系列車款價格將同步實施漲價,據了解幅度約為 1,000 至 5,000 元。

目前 Gogoro Viva 和 Gogoro 2 各車型售價如下(6/23),U-CAR 也將持續追蹤,帶來 Gogoro 最新售價消息。

Gogoro Viva Basic:49,980 元
Gogoro Viva Keyless:55,980 元

Gogoro 2 Premium:86,980 元
Gogoro 2 Delight:90,980 元
Gogoro 2 Delight ABS:96,980 元